- Kontakt -
Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy
ZTS Plastyk
ul. Sobieskiego 4
05-800 Pruszków
tel./fax (0-22) 758-71-14
tel. (0-22) 758-62-33
e-mail: plastyk@modelarstwo.net.pl
STRONA GŁÓWNA